dinsdag, 20. januari 2015 - 14:13 Update: 20-01-2015 16:46

Doorverkopen legale e-books mag van rechter

Foto van Hamer rechtbank | Sxc
Foto: SXC
Amsterdam

Tom Kabinet mag in beginsel een website exploiteren waarop legale e-books worden doorverkocht, zo heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. Illegaal verkregen e-books mogen echter niet worden doorverkocht. Dit heeft feitelijk tot gevolg dat de website uit de lucht moet.

De website van Tom Kabinet biedt particulieren de mogelijkheid om ‘tweedehands’ e-books te kopen en verkopen. Verkopers kunnen een legaal verkregen e-book uploaden naar deze site. Zij moeten dan verklaren dat zij het e-book van hun eigen computer (of e-reader of tablet) hebben gewist. De koper kan na betaling het e-book voor eigen gebruik downloaden. Tom Kabinet voegt op dat moment een nieuw ‘watermerk’ toe aan het e-book, waardoor het e-book kan worden achterhaald indien het illegaal op het internet gaat rouleren.

Vordering NUV

Het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) heeft de rechter in kort geding gevraagd om Tom Kabinet te verbieden via haar website e-books te laten verhandelen. Volgens NUV maakt Tom Kabinet inbreuk op de rechten van de bij NUV aangesloten uitgevers en auteurs ook als de e-books legaal zijn verkregen.

Geen verbod website voor zover daarop alleen legale e-books worden verkocht

Net als de voorzieningenrechter in eerste aanleg heeft het hof vandaag beslist dat een verbod om via een website legale e-books te verhandelen niet in een kortgedingprocedure kan worden toegewezen. Het hof vond de reikwijdte van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) daarvoor te onzeker. Het gaat daarbij om het zogenoemde UsedSoft arrest van 3 juli 2012, over de verkoop van ‘tweedehands’ software.

In dat arrest oordeelde het HvJ dat een tegen betaling verleende licentie in het kader waarvan een computerprogramma mag worden gedownload die onbeperkt in tijd mag worden gebruikt, als een verkoop van de desbetreffende kopie van het computerprogramma moet worden aangemerkt. Volgens het HvJ was doorverkoop daarvan toegestaan, mits de eerste verkrijger zijn eigen kopie van het computerprogramma dan onbruikbaar maakt.

Het hof besliste in zijn arrest van vandaag dat eerst in een bodemprocedure, bijvoorbeeld door middel van het stellen van vragen aan het HvJ, duidelijk moet worden of deze leer ook van toepassing is op andere auteursrechtelijk beschermde digitale bestanden, zoals e-books.

Wel verbod doorverkoop illegale e-books

Het hof achtte echter wel aannemelijk dat via de website van Tom Kabinet (naast legaal verkregen e-books) ook illegaal verkregen e-books worden (door)verkocht. Het hof is van oordeel dat Tom Kabinet niet voldoende hard kan maken dat zij die (door)verkoop adequaat kan bestrijden. Daarom heeft het hof de vordering van NUV op die grondslag in beperkte vorm toegewezen en Tom Kabinet verboden een website te exploiteren waarop illegaal gedownloade e-books worden verkocht. Dit leidt er feitelijk toe dat de website voorlopig uit de lucht moet.