maandag, 5. januari 2015 - 22:33 Update: 05-01-2015 22:34

Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang
Foto: fbf archief
Den Haag

​Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld.

Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Ook komt er een social mediacampagne met verhalen van mensen die opstaan om een mentaliteitsverandering op gang te brengen rondom deze thema’s. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating komt naar schatting honderden keren per jaar voor in Nederland. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven omdat dit zich vaak achter gesloten deuren afspeelt. De meeste gevallen betreffen niet-westerse migranten. De oorzaken liggen in dwingende familietradities, sociale druk en controle, schaamte en eer. Soms in combinatie met relatie- en opvoedingsproblemen.