vrijdag, 2. januari 2015 - 9:27 Update: 02-01-2015 13:24

Driekwart senioren nog geen zorggesprek gehad met gemeente

Ouderen zien niet op tegen keukentafelgesprek met gemeente
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Meer dan helft van de 1400 ondervraagde senioren ziet niet op tegen het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. Slechts twintig procent kijkt er tegen op. Dit blijkt uit een enquête van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. Ongeveer driekwart geeft aan nog geen gesprek te hebben gehad waarin wordt bepaald hoeveel uur huishoudelijke hulp men nog vergoed krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

'Wij zijn blij dat senioren niet opzien tegen het keukentafelgesprek. Het is tenslotte ook bedoeld voor zorg op maat, maar men moet het gesprek wel goed voorbereiden”, waarschuwt directeur Liane den Haan van ANBO. “Dit gesprek bepaalt hoe jouw zorg in de toekomst gaat zijn. Het is zaak om te weten wat jouw rechten zijn én wat de plichten van de gemeente zijn', aldus Den Haan.

Categorie:
Provincie: