maandag, 12. januari 2015 - 7:59 Update: 12-01-2015 8:04

Duinen Waddeneilanden beschadigd door storm

Duinen Waddeneilanden beschadigd door storm
Foto: fbf
Vlieland

Door de storm en de daarmee samenhangende hoge waterstanden heeft afgelopen nacht op de Waddeneilanden zoals verwacht veel duinafslag plaatsgevonden.

Uit visuele inspecties van Rijkswaterstaat blijkt dat op verscheidene plaatsen langs de kust zand is verplaatst naar het strand en de vooroevers. Op alle eilanden is de veiligheid geborgd. Rijkswaterstaat ziet geen aanleiding om spoedreparaties uit te voeren.

De meeste afslag heeft plaatsgevonden op Oost-Vlieland, Noordwest-Terschelling en Noordwest-Ameland. De afslag van duinen door storm in de winter is gebruikelijk. In de zomermaanden groeien de duinen weer aan. Het zand dat afslaat blijft in het kustsysteem en versterkt het naburige strand of vooroever. Daarnaast monitort Rijkswaterstaat continu de kust en voert waar nodig regulier onderhoud uit aan de kust.

Provincie:
Tag(s):