woensdag, 18. februari 2015 - 13:50 Update: 18-02-2015 18:02

'Eén op de vijf ziekenhuizen in financiële gevarenzone'

'Eén op de vijf ziekenhuizen in financiële gevarenzone'
Foto: Archief FBF.nl
Eindhoven

Uit onderzoek van de jaarrekening over 2013 van 74 ziekenhuizen blijkt dat nog 20 procent financieel in de gevarenzone verkeert. Dit meldt BDO, een internationaal opererende accountantsorganisatie die de jaarrekening van de 74 ziekenhuizen heeft verzorgd, woensdag.

‘Onder de instellingen die het financieel moeilijk hebben, bevinden zich opvallend veel kleine ziekenhuizen’, aldus BDO. 

Ranking stresstest

​Om te zien hoe financieel gezond de Nederlandse ziekenhuizen zijn, onderwierp BDO ze aan een ‘financiële stresstest’. Door zaken zoals de solvabiliteit, het rendement en de liquiditeit tegen het licht te houden, kwam BDO tot een rapportcijfer. 

Bij ziekenhuizen met hetzelfde rapportcijfer werd vervolgens gekeken naar het rapportcijfer dat de ziekenhuizen zouden krijgen exclusief de transitiebaten of -lasten en naar de som van de verschillende ratio’s. 

Dat maakt dat de ranglijst gedomineerd wordt door Laurentius Ziekenhuis (1), BovenIJ Ziekenhuis (2) en het Slingeland Ziekenhuis (3) met driemaal een tien als rapportcijfer. Gemiddeld scoren de ziekenhuizen een 7,4. Dit is een vol punt hoger dan het gemiddelde rapportcijfer (6,4) als de transitiebaten niet worden meegerekend. 

Veertien van de 74 ziekenhuizen scoren met een cijfer onder de zes een onvoldoende en daarnaast hebben vijf ziekenhuizen de cijfers over 2013 nog niet kunnen afronden. “Aan de onderkant van de ranking bevinden zich relatief veel kleine ziekenhuizen. Bij hen staan gemiddeld genomen het vermogen en de liquiditeit het meest onder druk en dat betekent grote risico’s voor de continuïteit”, stelt onderzoeker Chris van den Haak.