woensdag, 11. maart 2015 - 14:29 Update: 11-03-2015 14:32

Erasmus MC en UMCG stoppen met EPD van Siemens

Erasmus MC en UMCG stoppen met EPD van Siemens
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Het Erasmus MC en het UMC Groningen hebben besloten de implementatie van de Siemens Suite, waaronder Soarian, te beëindigen. Soarian is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat door Siemens HealthServices is ontwikkeld.

Verkocht

Onder meer het feit dat Siemens HealthServices in de zomer van vorig jaar is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Cerner, heeft daarbij een rol gespeeld. De overname heeft bij de UMC’s tot onzekerheid geleid over de ontwikkeling van Soarian op lange termijn. Om te voorkomen dat investeringen worden gedaan die niet het gewenste resultaat opleveren, is besloten de implementatie vroegtijdig te beëindigen.

De Raden van Bestuur van Erasmus MC en UMC Groningen zijn gezamenlijk in het najaar van 2011 een Europese aanbesteding gestart voor een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) / Ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Die samenwerking is als vruchtbaar en waardevol ervaren. 

Of er ook in de toekomst tussen de UMC’s zal worden samengewerkt bij de bouw van een nieuw EPD/ZIS, hangt af van de nieuw te kiezen strategieën.Beide UMC’s oriënteren zich de komende periode op de toekomst.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):