donderdag, 2. april 2015 - 14:27 Update: 02-04-2015 14:27

Extra administratieve druk door controles Onderwijsinspectie

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Ruim driekwart van de leraren en schooldirecteuren ervaren extra administratieve druk van de controles die de Onderwijsinspectie uitvoert. Zonder dat duidelijk wordt of het onderwijs er beter van wordt. Dat blijkt uit het onderzoek 'De staat van het onderwijstoezicht' dat de Algemene Onderwijsbond liet uitvoeren onder 3500 leraren en directieleden.

De AOb constateert dat controles van de inspectie hun doel voorbijschieten. Onderwijspersoneel is te veel tijd kwijt aan de administratieve rompslomp. Leraren die een inspecteur in hun klas krijgen, krijgen dikwijls geen persoonlijke feedback achteraf. Opmerkelijk is dat scholen voorafgaand aan de komst van de inspectie externe bureaus inhuren om alvast op een bezoek te oefenen.

Averechts effect

Bestuurslid José Muijres: ‘Natuurlijk onderkennen we het nut van controle op de wettelijke taken van het onderwijs. De inspectie graaft echter veel dieper. Door de verantwoordingsdruk ontstaat tijdgebrek. Simpel gesteld: ieder uur die een leraar investeert in formulieren van de Onderwijsinspectie of vooraf oefenen op een bezoek kan hij niet investeren in zijn leerlingen. Daarmee sorteert de controle misschien wel een averechts effect en gaat een bezoek zelfs ten koste van de kwaliteit.’

Door bredere adviezen en rapporten op te stellen, bevindt de inspectie zich bovendien in een schemergebied. ‘Je ziet ze toch vaak sturen op de didactische keuzes die een instelling maakt’, constateert Muijres. ‘Scherpslijpers kunnen dat een inbreuk op de vrijheid van ons onderwijs noemen. En dan geef ik ze geen ongelijk.’