dinsdag, 10. maart 2015 - 9:16

FNV Metaal: Philips werknemers vragen minister Kamp om banen te redden

Philips Lighting
Foto: Archief bon
Emmen

Dinsdagmiddag bieden de Ondernemingsraad en FNV Metaal kaderleden van Philips Lighting Emmen minister Kamp van Economische Zaken in Den Haag een petitie aan namens 140 vaste en 100 uitzendmedewerkers.

Met de petitie uiten de werknemers hun ongenoegen over het voorgenomen besluit van Philips om de fabriek in Emmen te sluiten. Zij vragen de minister alles in het werk te stellen de fabriek voor sluiting te behoeden en vele banen te redden.

Roelie Beijert, voorzitter van de Ondernemingsraad: "Het is niet te bevatten dat deze fabriek waar we zo trots op zijn en waar we al jaren op een winstgevende manier ons brood verdienen dicht moet. Alleen maar omdat Philips er voor kiest nieuwe producten in lage loon landen te laten produceren.”

Om 14.00 uur vertrekt vanuit Emmen een bus met vijftig boze Philips werknemers richting Den Haag om de vergadering bij te wonen van de vaste commissie voor Economische Zaken. Tijdens dit overleg zal minister Kamp de vragen beantwoorden, zoals die eerder zijn gesteld door PvdA Tweede Kamerleden John Kerstens en Agnes Wolbert.

Johan Weijenberg, FNV Metaal bestuurder voor Drenthe: "Philips laat hiermee als multinational zien uitsluitend belang te hechten aan de aandeelhouderswaarde. Zodra ze elders in lagelonenlanden het voor een paar centen goedkoper kunnen, doen ze dat. Ten koste van koopkracht en echte banen hier. Het is een grote klap voor de werkgelegenheid in Zuidoost-Drenthe waar de banen niet voor het oprapen liggen. In de regio Zuidoost-Drenthe bedraagt de werkloosheid 15%. We gaan ons maximaal verzetten tegen deze sluiting waarvoor de noodzaak niet is aangetoond en vragen minister Kamp om dat ook te doen. Om al die banen te redden."

Categorie:
Provincie: