woensdag, 11. februari 2015 - 12:07 Update: 11-02-2015 12:12

FNV: werkdruk in verpleeghuizen blijft groot probleem

foto van verpleeghuis | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Het plan van staatssecretaris Van Rijn biedt geen oplossingen voor de problemen in de zorg. ''Van Rijn komt nu met een plan voor meer toezicht, meer cliëntenraden, meer inspectie.

Maar hij zegt niets over het verzachten van zijn rigoureuze bezuinigingen in de zorg. En waar het eigenlijk om moet gaan is: meer zorgmedewerkers. Na alle protesten in de zorg, en alle alarmerende berichten in de kranten is het van de gekke dat dat nog niet is doorgedrongen tot Van Rijn'',zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

Werkdruk te hoog

Medewerkers in de zorg geven massaal aan de werkdruk te hoog is. Dit komt simpelweg doordat er te weinig collega’s zijn. Op dit moment worden veel zorgmedewerkers, ook in de verpleeg- en verzorgingshuizen, ontslagen terwijl deze mensen keihard nodig zijn. Onlangs publiceerde FNV een onderzoek onder verpleeg- en verzorgingshuismedewerkers. Binnen een week tijd kwamen bijna 4000 reacties binnen. Driekwart van de zorgverleners gaf aan dat er regelmatig te weinig personeel is in het verpleeghuis. Verder stelt 51% dagelijks te weinig tijd te hebben voor de bewoners van het verpleeghuis en ook zegt meer dan de helft dat het regelmatig voorkomt dat ouderen meer dan een uur zonder professioneel toezicht zitten. Dan kunnen zorgmedewerkers niet de kwaliteit van zorg bieden die we allemaal zo graag willen.

Gekwalificeerd personeel

Van Dijk: ,,Het plan van Van Rijn gaat deze problemen niet oplossen. Hij moet zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel om fatsoenlijke zorg te kunnen bieden. Dit plan bevat geen norm voor personeelsbezetting in verpleeghuizen, terwijl onlangs nog een motie voor deze concrete bezettingsnorm is aangenomen. Met zo’n norm kan iedere oudere en zorgmedewerker ervan uitgaan dat er voldoende gekwalificeerd personeel is om goede zorg te leveren. De FNV wil dat die norm er alsnog snel komt en wil betrokken worden bij het bepalen ervan.”

De FNV dringt er verder bij het kabinet op aan bezuinigingen op de verpleeg- en verzorgingshuizen stop te zetten. Staatssecretaris van Rijn hanteert een verkeerde volgorde door eerst bezuinigingen aan te kondigen en dan met een verbeterplan te komen. Het allerbelangrijkste is nu dat er orde op zaken gesteld wordt in de verpleeghuizen. Pas daarná zou bekeken moeten worden of verdere bezuinigingen haalbaar zijn. De FNV blijft doorgaan met de strijd voor goede zorg.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):