vrijdag, 10. april 2015 - 18:41

Foodwatch stapt naar de rechter om openheid vlees Willy Selten

vlees
Foto: fbf archief
Amsterdam

Consumentenorganisatie foodwatch stapt naar de rechter om openheid te eisen over de bij de fraudezaak rond vleesverwerker Willy Selten betrokken eindproducten. De organisatie vroeg de NVWA destijds via de Wet Openbaarheid Bestuur om de informatie over de eindproducten waar het mogelijk onveilige vlees in zat, openbaar te maken.

De NVWA weigerde met het argument dat dit betrekkingen van Nederland met andere staten en de reputatie van bedrijven zou kunnen schaden. Na het indienen van bezwaar en een hoorzitting heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON; de instantie die het bezwaar heeft behandeld) het WOB-verzoek alsnog gedeeltelijk ingewilligd.

Hoewel de RON deze lijst volledig wilde anonimiseren om reputatieschade van de bedrijven te voorkomen, zijn toch enkele merknamen blijven staan. Deze lijst is in november 2014 door foodwatch gepubliceerd. foodwatch blijft echter pleiten voor volledige transparantie over alle betrokken eindproducten en stapt daarom, net als bij de het schandaal rondom Van Hattem, naar de rechter. De zaak dient a.s. dinsdag 14 april om 9:00 in de rechtbank van Amsterdam.

Achtergrond

In april 2013 werd een gigantische partij van 50 miljoen kilo rundvlees van de markt teruggeroepen, omdat de NVWA het vlees niet geschikt achtte voor menselijke consumptie. Het vlees van vleesverwerker Willy Selten was mogelijk vermengd met paardenvlees. Ook de voedselveiligheid bleek in het geding, omdat de herkomst van het gemengde paardenvlees onbekend was en de NVWA het - voor mensen gevaarlijke - diergeneesmiddel fenylbutazon aantrof in paardenvlees van Selten. Bovendien kwam in de media naar voren dat er door Selten ook bedorven vlees op de markt was gebracht. Werknemers van het bedrijf lieten weten dat rot (groen uitgeslagen en stinkend) vlees werd gemengd met nieuw vlees, en vervolgens verkocht.

Onacceptabel

De miljoenen kilo’s vlees werden teruggeroepen tot en met de supermarkten en restaurants, maar consumenten die het vlees mogelijk al hadden gekocht werden niet ingelicht of gevraagd hun aankoop terug te brengen. Onacceptabel, vindt foodwatch. Sinds april 2013 probeert foodwatch via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) deze - voor consumenten relevante - informatie van de NVWA boven tafel te krijgen. Helaas werd het verzoek afgewezen.