maandag, 9. februari 2015 - 9:40 Update: 09-02-2015 9:41

Forse daling aantal voortijdig schoolverlaters

Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor.

Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2%. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend tijdens een bezoek aan ROC Midden Nederland, dat van alle mbo-scholen de grootste absolute daling liet zien. Bij de Utrechtse mbo-instelling gingen door een stevige verzuimaanpak ruim 170 minder jongeren voortijdig van school.

 

Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Een goede toekomst begint gewoon met een diploma. Bij een sollicitatie sta je zonder diploma meteen 1-0 achter. Het is daarom positief dat meer jongeren met succes hun opleiding afronden en daardoor een betere start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Daar profiteert iedereen van. Niet alleen jongeren zelf, ook de samenleving als geheel. Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er één teveel."

Provincie: