vrijdag, 3. april 2015 - 8:48

'Forse stijging klachten over politie'

Amsterdam

In 2014 vonden ruim tienduizend Nederlanders dat zij niet behoorlijk zijn behandeld door de politie. Dit is een stijging van ruim 10 procent dan in 2013.

Er werden vorig jaar 10.517 klachten ingediend over de politie. Dit blijkt uit cijfers van NU.nl vai LocalFocus. De klachten gaan veelal over onbeschoft gedrag, fysieke geweldpleging door agenten en gevaarlijk rijgedrag.

Er zijn van de tienduizend klachten zijn 1992 niet in behandeling genomen. Het merendeel van de klachten is een bemiddeling opgelost. Daarnaast zijn 3351 klachten na een kort gesprek afgehandeld.

De meeste klachten komen binnen over agenten van de eenheid Amsterdam. Ook over agenten van de eenheid Rotterdam wordt fors geklaagd.  Over  agenten van de eenheden Midden-Nederland en Den Haag komen ook veel klachten binnen.

De meest voorkomende klacht is de bejegening door agenten. 

Provincie:
Blik op 112: