woensdag, 13. mei 2015 - 17:56 Update: 13-05-2015 18:01

Fusieplannen tussen AMC en VUmc worden doorgezet

Fusieplannen tussen AMC en VUmc worden doorgezet
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Woensdag heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ‘informele zienswijze’ afgegeven aan AMC en VUmc met betrekking tot hun plannen voor een zogeheten bestuurlijke fusie.

Dat zou inhouden dat er één gezamenlijke raad van bestuur en raad van toezicht komt voor de beide organisaties. In de informele zienswijze oordeelt de ACM dat de alliantieplannen zijn te kwalificeren als fusie. 

De twee ziekenhuizen beschouwen deze zienswijze als bemoedigend; de kwalificatie door de ACM dat het een fusie betreft, houdt in dat de umc’s op termijn hun alliantie-initiatieven gestalte kunnen geven zonder ze elke keer hoeven voor te leggen aan de mededingingsautoriteit. 

Zover is het nog niet: de plannen voor een bestuurlijke fusie worden nu voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Na positief uitsluitsel door de NZa wenden de ziekenhuizen zich tot de ACM voor een inhoudelijk mededingingsrechtelijk oordeel over de fusie. De ACM zal dan ook onderzoeken of de mededinging in de zorg voldoende gewaarborgd blijft.

Provincie:
Tag(s):