woensdag, 14. januari 2015 - 10:55 Update: 14-01-2015 16:08

Gedwongen huizenverkoop in 2014 verder toegnomen

Aantal gedwongen huizenverkopen in 2014 gestegen naar 4.792
Foto: Archief EHF
Zoetermeer

In 2014 zijn 14% meer nieuwe garanties afgegeven dan in 2013 (van 101.800 naar 116.100). Daarbinnen is het aantal garanties voor de aankoop van een woning ten opzichte van 2013 toegenomen met 20%.

Deze toename wordt enigszins getemperd door de verlaging van de kostengrens per 1 juli 2014 naar €265.000. Het aantal nieuwe garanties is van het derde op het vierde kwartaal met circa 8% toegenomen. Dit meldt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt woensdag op de website.

In totaal hebben 4.792 huishoudens in 2014 (2013: 4.521) een beroep gedaan op NHG vanwege een gedwongen verkoop van de woning met verlies. De trend van een sterk toenemend aantal verliesdeclaraties lijkt daarmee vooralsnog af te vlakken. Er wordt echter rekening gehouden met een verdere stijging van het aantal verliezen door het na-ijleffect van de crisis. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag is in 2014 met € 39.240 relatief stabiel ten opzichte van 2013 (€ 39.347).

Door het toegenomen aantal nieuwe garanties en de vooralsnog beperkte stijging van het aantal verliesdeclaraties is het fondsvermogen in 2014 licht gestegen naar € 804 miljoen. De verwachting blijft dat het aantal verliezen verder zal toenemen en het fondsvermogen zal worden aangesproken om toenemende verliezen op te vangen. Op basis van actuele inzichten in de ontwikkeling van de economie en de koopwoningmarkt, en bij stabiel overheidsbeleid, wordt geen aanspraak op de achtervang van de overheid verwacht.