vrijdag, 20. februari 2015 - 15:16 Update: 20-02-2015 15:33

Geen AZC in Leerdam

Geen AZC in Leerdam
Foto: Archief EHF
Leerdam

Er komt in Leerdam vooralsnog geen Asiel Zoekers Centrum (AZC). Dit heeft de gemeentee Leerdam vrijdag laten weten.

‘Na een tweetal overlegronden met het COA zijn zowel het college als het COA tot de conclusie gekomen dat de verschillen in opvatting over wat noodzakelijk dan wel haalbaar is om in het Emmahuis een AZC te vestigen, zodanig groot zijn dat niet te verwachten is dat verdere gesprekken tot een voor beide partijen aanvaarde oplossing zou kunnen leiden. Het college en COA hebben besloten om de onderhandelingen niet voort te zetten’, aldus de gemeente.

Na de collegevergadering waarin het voorlopige besluit is genomen om geen verdere gesprekken te voeren met het COA zijn gemeenteraad en de leden van de wijkraad Oost geïnformeerd over het voorlopige besluit van het college. Op vrijdag 20 februari verstuurt de gemeente een nieuwsbrief aan  bewoners waarin het college het besluit toelicht.

Het college legt op donderdag 5 maart aanstaande tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorlopige besluit voor aan de gemeenteraad van Leerdam. Daarna zal het college een definitief besluit nemen. De bewoners worden na het definitieve besluit van het college uitgenodigd voor gesprekken in kleine kring waarin zij met het college kunnen spreken over het besluit.

Provincie:
Tag(s):