donderdag, 22. januari 2015 - 9:12

'Geen verschil in sterfte tussen kleinere, middelgrote en grote IC's'

Geen verschil in sterfte tussen kleinere, middelgrote en grote IC's
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Almere/Amsterdam

Er is geen verschil in de sterftecijfers van kleinere, middelgrote en grote Intensive Care afdelingen. Dit concluderen onderzoekers in het vakblad Intensive Care Medicine.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 132.159 patiënten uit de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registratie. Het onderzoek toont aan dat de sterfte, gecorrigeerd voor ernst van ziekte, op al deze IC's ongeveer hetzelfde is. Dit is het eerste onderzoek, op deze schaal, naar de Nederlandse situatie met gebruikmaking van Nederlandse gegevens.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nationale Intensive Care Evaluatie van 132.159 patiënten uit 87 van de in totaal 95 Nederlandse IC's die in de periode van januari 2009 tot oktober 2011 werden opgenomen op een Intensive Care afdeling. Onderzocht werd de ziekenhuissterfte en de 90 dagen sterfte voor alle patiënten en voor 13 subgroepen met een laag dan wel hoog risico op overlijden. Er is geen verschil in ziekenhuissterfte en 90 dagen sterfte tussen een level I (kleinere), II (middelgrote) en III (grote) Intensive Care afdeling.

Geen verschil in sterfte Er zijn geen verschillen naar voren gekomen tussen kleinere, middelgrote en grotere Intensive Care afdelingen (IC's) voor de hele groep IC patiënten en uit subgroep analyses. 
De onderzoekers corrigeerden de gegevens ook voor overplaatsingen: ook na uitsluiting van overgeplaatste patiënten van kleinere naar andere IC's (maximaal 1,9%) of vice versa (in totaal 4,2% van alle patiënten) bleef het resultaat consistent. Dit geldt zowel voor de korte (ziekenhuissterfte) als voor de lange termijn (90 dagen sterfte).

De grotere IC's hebben gemiddeld ziekere patiënten, maar de uitkomsten zijn, eenmaal gecorrigeerd voor deze ernst van ziekte, uiteindelijk gelijk aan de uitkomsten van kleinere en middelgrote IC's.

Consequenties IC patiënten kunnen verantwoord en veilig worden behandeld op zowel kleinere, middelgrote als op grotere IC's. Dat er geen verschil in sterfte is gevonden zou verklaard kunnen worden doordat Nederlandse Intensive Care afdelingen zich houden aan de kwaliteitseisen, zoals die zijn vastgelegd in de IC richtlijn uit 2006. Deze richtlijn regelt o.a. 24 uurs bereikbaarheid van intensivisten, implementatie van landelijke protocollen, dagelijkse multidisciplinaire patiëntbesprekingen en regelmatige complicatie- en obductiebesprekingen.
 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):