donderdag, 26. maart 2015 - 16:56 Update: 27-03-2015 8:35

Gemeente Emmeloord gaat ''schijters'' te lijf met drone

Gemeente Emmeloord gaat hondenpoep te lijf met drone
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Emmeloord

Het college van burgemeester en wethouders van Emmeloord heeft besloten om de hondenoverlast met meer middelen te bestrijden.

Veel mensen ervaren hondenpoep en loslopende honden in parken en straten als ernstige overlast.

''De afgelopen jaren is gebleken dat het opsporen en vervolgen van hondeneigenaren die zich niet aan de regels houden, lastig en arbeidsintensief is''. Om die reden wordt door de gemeente een drone ingezet die gaat toezien op het ''schijtgedrag''.

De drone wordt op afstand bediend door de buitengewone opsporings-ambtenaren (BOA’s) die daarvoor tevens de beschikking hebben gekregen over een beeldscherm in hun dienstauto.

Kosten van een overtreding gaan licht omhoog

Nadat een overtreding is geconstateerd, gaan de BOA’s meteen naar de plaats van het delict en houden de overtreder met hond staande. Op een overtreding staat een geldboete van €90,- en een extra heffing van €10 voor de onderhoudskosten van de drone. Het beeldmateriaal geldt als bewijs.
Wethouder Handhaving Wiemer Haagsma zegt: “We willen nu eindelijk een halt toeroepen aan de mensen die op een niet sociale manier hun hond uitlaten en anderen met de vervelende gevolgen daarvan opschepen. Het gebruik van de drone stelt ons in staat om snel en effectief overtreders aan te pakken.”

Bij succes kiezen we voor meerdere toepassingen

In de loop van 2015 zal de drone zo mogelijk voor meer controles worden ingezet. Zoals de naleving van de Drank- en Horecawet bij evenementen.
Voor de inzet van de drone zijn inmiddels de benodigde ontheffingen verkregen.

Demonstratie van de drone

Volgende week woensdag om 10 uur wordt de drone gedemonstreerd op De Deel in Emmeloord in aanwezigheid van wethouder Haagsma. Publiek is welkom met of zonder hond. Houdt er wel rekening mee dat het op 1 april is.

 

 

 

Provincie:
Tag(s):