zaterdag, 16. mei 2015 - 13:34 Update: 16-05-2015 13:39

Gemeente Rotterdam start publiekscampagne tegen eenzaamheid

Gemeente Rotterdam start publiekscampagne tegen eenzaamheid
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Met een flashmob uitgevoerd voor de Markthal door honderd dansers op een speciaal geschreven lied over eenzaamheid is de gemeente Rotterdam vandaag gestart met de publiekscampagne ‘Laat me niet alleen’. Met deze campagne wil de gemeente het eenzaamheidsprobleem bij ouderen onder de aandacht brengen van een breed publiek en Rotterdammers oproepen meer naar elkaar om te kijken. Dit heeft gemeente Rotterdam bekendgemaakt.

Parallel aan de campagne gaat de gebiedsgerichte eenzaamheidsaanpak in de wijken Oud en Nieuw Crooswijk, Oud Mathenesse, Witte Dorp, Tussendijken, Hillesluis en Hoogvliet Noord van start. Na de zomer start de eenzaamheidsaanpak in de overige 15 wijken.

Eenzaamheid onder ouderen

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor kunnen zij in een sociaal isolement raken. Tot nu toe is hier niet veel aandacht voor geweest. Bestrijding van eenzaamheid is een zaak van alle Rotterdammers. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): “Essentieel is dat we als bewoners meer naar elkaar omzien. Dat lukt alleen als we ons beter bewust zijn van de eenzaamheid is onze stad. Erover praten helpt daarbij. De campagne ondersteunt dit; door aandacht te vestigen op eenzaamheid en wat we er samen tegen kunnen doen”.

Dialoogtafels en 75+ huisbezoeken

In mei en juni organiseert de gemeente in deze wijken verschillende dialoogtafels waar bewoners met elkaar in gesprek gaan over eenzaamheid. De dialoogtafels zijn bedoeld om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen en te kijken wat de mensen in de wijken daar aan kunnen doen. Vanaf september brengen getrainde vrijwilligers in deze 7 wijken ruim 2.000 huisbezoeken aan ouderen van 75 jaar en ouder. Met de 75+ huisbezoeken worden wensen van ouderen in kaart gebracht om zorgwekkende situaties tijdig te signaleren. Getrainde vrijwilligers leggen de eerste bezoeken af, bewonersinitiatieven, het wijkteam en de instellingen in de wijk zorgen voor het vervolg.

Actief als vrijwilliger

Rotterdammers die de AOW leeftijd bereiken, krijgen een pakket toegestuurd met informatie hoe zij actief kunnen zijn in de wijk of bij vrijwilligersorganisaties. Opzoomer Mee stimuleert de onderlinge burencontacten via de Lief en Leedstraten. In de straten die Opzoomeren geven mensen elkaar veel meer hulp en zorg omdat zij elkaar kennen. Wethouder De Jonge: “Zo willen we ouderen betrekken bij initiatieven in de wijk en zo nodig, hulp in gang zetten. Want ouderen hebben, met hun enorme kennis en ervaring, ook veel te bieden”. De gemeente werkt voor deze acties samen met de Rotterdamse Coalitie Erbij.