maandag, 30. maart 2015 - 11:25 Update: 30-03-2015 18:08

Gevluchte Syriërs vragen massaal asiel aan in Nederland

IND zet extra mensen in voor groeiend aantal nareisaanvragen
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de komende tijd 100 extra medewerkers inzetten vanwege het stijgend aantal nareisaanvragen. Daarmee wordt het totale aantal IND-medewerkers dat zich bezighoudt met nareisaanvragen verdubbeld tot 200 fte. Dat heeft hoofddirecteur Rob van Lint van de IND maandag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers.

Van Lint wijst erop dat Nederland zich de afgelopen periode geconfronteerd heeft gezien met een stijgend aantal aanvragen van gezinsleden van met name Syrische asielzoekers die vorig jaar een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen.

Deze gezinsleden kunnen binnen drie maanden nadat vader of moeder een vergunning heeft gekregen een aanvraag indienen om ook naar Nederland te komen. Gezien de situatie waarin veel achtergebleven gezinsleden nu in Syrie of in de vluchtelingenkampen verkeren, hield de IND er al rekening mee dat veel gezinsleden ook daadwerkelijk een nareisverzoek zouden indienen.

Op dit moment worden wekelijks ongeveer 700 nareisaanvragen gedaan. Deze sterke stijging heeft ertoe geleid dat de het aantal nareisverzoeken dat bij de IND nu op behandeling wacht, is opgelopen tot 12.000 zaken. Met de extra inzet van personeel verwacht de IND bij gelijkblijvende aantallen de wachttijden voor afhandeling van nareisaanvragen in de loop van 2015 weer te hebben teruggebracht.

Provincie:
Tag(s):
ind