maandag, 2. maart 2015 - 13:35 Update: 02-03-2015 14:45

Goedkope medicijnen voor derdewereldlanden

Universiteit Utrecht maakt medicijnen voor derdewereldlanden
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Universiteit Utrecht en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan samenwerken om betaalbare patentvrije medicijnen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken.

Daartoe hebben beide organisaties vandaag een overeenkomst getekend waarin de universiteit onder strikte voorwaarden kennis ter beschikking stelt voor de productie van dergelijke medicijnen. 

De WHO benaderde de Universiteit Utrecht mede gezien de vooraanstaande kennispositie van de universiteit op dit terrein. "Deze bijzondere overeenkomst past uitstekend bij de maatschappelijke ambities van onze universiteit", aldus Marjan Oudeman, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. 

"Het eerste medicijn is een geneesmiddel tegen een ernstige luchtweginfectie die voorkomt bij vroeggeboren kinderen. Daarmee dragen we bij aan het oplossen van een groot wereldgezondheidsprobleem."

Namens de WHO tekent Kees de Joncheere, directeur Essential Medicines and Pharmaceuticals Policies. Bij de ondertekening is tevens Hugo Sigman aanwezig als vertegenwoordiger van de industriële partners. Sigman is oprichter en CEO van Chemo, ontwikkelaar en producent van geneesmiddelen.

Categorie:
Provincie: