dinsdag, 12. mei 2015 - 8:39 Update: 12-05-2015 10:25

Greenpeace bouwt vissenparadijs op de Klaverbank

Greenpeace bouwt vissenparadijs op de Klaverbank
Foto: Screenshot Youtube
Amsterdam

Greenpeace is vandaag begonnen met de aanleg van een ‘vissenparadijs’ in het natuurgebied de Klaverbank in de Noordzee.

Uit protest tegen het gebrek aan daadkracht van de Nederlandse regering om de Noordzeenatuur te beschermen, legt de organisatie een aantal grote zwerfkeien op de zeebodem.

De stenen komen van nature in het gebied voor en hebben ook een belangrijke praktische functie: op stenen, kiezels en grind leven veel planten en dieren. “Een steen leidt tot leven, in tegenstelling tot het politieke beschermingsbeleid, dat leidt vooral tot afzwakking en uitstel. Dit vissenparadijs helpt de zeenatuur lokaal te herstellen na decennia van verwoesting door bodemsleepnetten“ zegt campagneleider Tom Grijsen.

De Klaverbank is één van de Natura2000-gebieden in de Noordzee die de overheid zou moeten beschermen. Er ligt nu al vier jaar een plan, maar dat is nog steeds niet ingevoerd. Bovendien beschermt dit papieren plan slechts de helft van de Klaverbank en dan ook nog alleen het deel waar toch al niet wordt gevist. De natuur schiet er dus niets mee op. In het toekomstig beschermde deel legt Greenpeace nu het vissenparadijs, zodat de natuur een steuntje in de rug krijgt.

Het is de tweede keer dat Greenpeace op de Klaverbank zwerfkeien neerlegt. In 2011 gebeurde het ook, tot onvrede van de visserijsector en het betrokken ministerie, dat Greenpeace een dwangsom oplegde. Ten onrechte, oordeelde de Raad van State later.

Vorige week nog onderstreepte een onderzoeksmissie van de milieuorganisatie hoe uniek en kwetsbaar de Klaverbank is, met een onderwaternatuur die nergens anders in de Nederlandse wateren gevonden wordt. Bovendien bleek uit de aangetroffen soortenrijkdom en de uitbundige groei van het koudwaterkoraal Dodemansduim dat het gebied rondom de stenen van 2011 niet is bevist. De natuur bloeit er voorzichtig op.