woensdag, 13. mei 2015 - 15:35 Update: 13-05-2015 16:42

Grote varkensstal Grubbenvorst behoudt milieuvergunning

Vergunning megavarkensstal Grubbenvorst blijft nagenoeg in stand
Foto: Archief EHF
Grubbenvorst

Uit een vandaag gedane uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) blijkt dat de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Limburg heeft verleend voor een varkenshouderij aan de Laagheide in Grubbenvorst, grotendeels in stand blijft. Dit heeft de RvS woensdag bekendgemaakt.

‘Wel heeft de hoogste algemene bestuursrechter bepaald dat er 1.120 varkens minder mogen worden gehouden dan aanvankelijk was vergund. Ook heeft zij twee geurvoorschriften aangepast en bepaald dat een zogenoemd dimensioneringsplan deel gaat uitmaken van de milieuvergunning’, aldus RvS. 

Coöperatie Mobilisation for the Environment, Stichting Wakker Dier en Vereniging Behoud de Parel waren tegen de milieuvergunning in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Geur

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het provinciebestuur de geurhinder bij een woning aan de Losbaan in Grubbenvorst onjuist heeft berekend. Bij een goede berekening van de geurhinder wordt de geurnorm bij deze woning overschreden. 

Deze overschrijding kan volgens de varkenshouder en het provinciebestuur ongedaan gemaakt worden door het aantal varkens te verminderen, twee geurvoorschriften aan te passen en een dimensioneringsplan voor een van de stallen aan de milieuvergunning toe te voegen. 

Provincie: