maandag, 9. maart 2015 - 10:19

Grote verschillen tussen gemeenten in vraag naar huisartsenzorg

Foto van ambulance huisarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Grote lokale variaties in de samenstelling van de bevolking, zoals veel ouderen of juist jongeren, het percentage vrouwen, lage inkomens en niet-westerse allochtonen, leiden tot grote verschillen in de vraag naar eerstelijnszorg.

“De bevolkingssamenstelling van een gebied blijkt sterk samen te hangen met de vraag naar eerstelijnszorg”, stelt NIVEL-afdelingshoofd prof. Dinny de Bakker. “Met name de samenstelling naar  leeftijd, het percentage eenpersoonshuishoudens en percentage mensen met een laag inkomen van een gebied hebben een sterke samenhang met bijvoorbeeld de vraag naar huisartsenzorg.”

Vaals

Uit de berekeningen van het NIVEL blijkt bijvoorbeeld dat de samenstelling van de bevolking in de gemeente Vaals leidt tot een relatief hoge vraag naar huisartsenzorg. Gemiddeld bezoekt een inwoner 5,7 keer per jaar de huisarts. Dit hoge aantal huisartsbezoeken komt door het relatief hoge aantal ouderen en het relatief lage aantal jongeren. Daarnaast is het percentage lage inkomens hoog.

Urk

De gemeente Urk daarentegen heeft het laagste aantal huisartsbezoeken per jaar. Het aantal huisartsbezoeken is op basis van de bevolkingssamenstelling geschat op 3,7 per inwoner. De gemeente Urk heeft relatief veel jongeren en weinig ouderen. Daarnaast zijn er weinig eenpersoonshuishoudens en weinig niet-westerse allochtonen.

Utrecht

Naast het aantal huisartsbezoeken heeft het NIVEL op basis van de lokale bevolkingssamenstelling ook het aantal geneesmiddelvoorschriften per inwoner berekend. De gemeente Utrecht heeft met 5,7 het laagst geschatte aantal voorschriften per inwoner. Dit lage aantal voorschriften per inwoner wordt verklaard door het hoge aantal jongeren, het lage aantal ouderen en het hoge aantal eenpersoonshuishoudens.

Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft met 13 per inwoner het hoogst geschatte aantal voorschriften van geneesmiddelen. Hier wonen relatief veel ouderen en veel mensen met een laag inkomen.

VAAM

Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) is per postcode, gemeente of regio de vraag te berekenen naar huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek, verloskundige zorg en logopedie. Daarnaast is met deze zorgmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld chronische ziektes of psychosociale problemen, te bepalen. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling en wordt vergeleken met het lokale aanbod aan huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen om de afstemming tussen vraag en aanbod te analyseren.

Gratis

Met de VAAM willen het NIVEL en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van eerstelijns-voorzieningen op de lokale vraag. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):