dinsdag, 31. maart 2015 - 11:01

'Haast geboden bij de internationale bescherming van het internet'

Haast geboden bij de internationale bescherming van het internet
Foto: Archief FBF
Den Haag

Nederland is als belangrijk internetknooppunt en digitale poort tot Europa sterk afhankelijk van het functioneren van het mondiale internet.

De integriteit en betrouwbaarheid van het internet – en alle maatschappelijke en economische processen die we daaraan verbonden hebben - rusten op het functioneren van een kern van internet protocollen en infrastructuren die als mondiaal publiek goed kunnen worden gezien.

Als staten omwille van nationale belangen direct ingrijpen in die centrale protocollen en infrastructuren, heeft dat een uiterst schadelijk effect op dit mondiale publiek goed. En dat gebeurt steeds vaker, omwille van nationale veiligheid en economische belangen. Het internet kan dan kapot gaan, en het vertrouwen in de integriteit van het internet kan eroderen. Het beschermen van het internet als een collectieve infrastructuur vergt juist nu internationale aandacht om te voorkomen dat de norm postvat dat staten vrijelijk kunnen bepalen of ze wel of niet willen ingrijpen in de centrale protocollen om de eigen belangen veilig te stellen.

Voor ons land vraagt dit om een hoge prioritering van het internet in het buitenlandbeleid en een stevige Nederlandse stellingname. Dit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rapport De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid, dat vandaag is overhandigd aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):