vrijdag, 24. april 2015 - 17:13 Update: 25-04-2015 10:20

Hedwigepolder gaat na uitspraak rechtbank definitief onder water

Hedwigepolder gaat na uitspraak rechtbank definitief onder water
Foto: Archief EHF
Middelburg

De verpachter die de meeste gronden in de Hedwigepolder in eigendom heeft, is vrijdagmiddag door de rechter in het ongelijk gesteld. Het plan, om de Hedwigepolder te ontpolderen, is daarmee definitief. Dit heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Onder water

Dit betekent dat deze polder verandert in een natuurgebied waarin getijden hun gang gaan. Verpachter bezit de meeste gronden in de Hedwigepolder. Hij wilde de grond pachtvrij maken en de polder zelf ontpolderen. De pachters waren het hier niet mee eens.

De pachtkamer is van oordeel dat de verpachter niet in staat is om het ontpolderen zelf uit te voeren. Er is onvoldoende onderbouwd dat de bedrijvengroep van de verpachter gespecialiseerd is in dit soort projecten. Ook is aan de pachtkamer geen plan tot ontpoldering voorgelegd. 

Om zelf te ontpolderen, heeft de verpachter de medewerking nodig van andere eigenaren. De pachtkamer vindt niet aannemelijk dat die anderen zullen meewerken aan ontpoldering door de verpachter. Daarom worden de pachtovereenkomsten niet beëindigd.