vrijdag, 13. maart 2015 - 8:03

Helft gemeentelijke bruggen in gevarenzone

Helft gemeentelijke bruggen in gevarenzone
Foto: VID
Utrecht

Maar liefst de helft van gemeentelijke bruggen en viaducten is matig tot slecht onderhouden en de klokt tikt: zo'n 40 procent dateert van voor 1980. Van bijna 1 op de 5 bruggen is het bouwjaar onbekend. Gemeenten trekken structureel te weinig geld uit voor inspectie en zelfs voor het minimaal 'op orde houden'. Evenmin leggen gemeenten geld opzij voor de verwachte golf aan vervangingen.

Dat blijkt vandaag uit onderzoek van Bouwend Nederland. De ondernemersvereniging hield in de afgelopen maanden onder alle Nederlandse gemeenten een enquête naar de toestand van infra-kunstwerken, waaronder vele bruggen en viaducten.

'De resultaten zijn zorgwekkend. Ruim een kwart van de 400 gemeenten gaf respons. Dit kwart is verantwoordelijk voor 8.800 bruggen. Wat zien we? Er wordt geïnspecteerd, gegevens worden min of meer systematisch bijgehouden, maar vervolgens is er nauwelijks sprake van gericht beleid. Ook is er structureel te weinig budget voor onderhoud. Als je dan kijkt naar de ouderdom van deze constructies, dan hou je je hart vast', aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Aansprakelijk

'Gemeentebestuurders moeten beter beseffen dat onderhoud geen kostenpost is, maar behoud van waarde. Voor de burger, voor het bedrijfsleven en voor de gemeente zelf. En nog erger: als slecht onderhoud het echt tot ongelukken leidt, dan ben je als gemeente aansprakelijk. Ook voor een strafrechter. Je moet dus als gemeente een beleid voeren dat toeziet op goed onderhoud. 'Goed' moet de norm zijn en daarbij hoort een meerjaren-aanpak. De benodigde budgetten voor renovatie- en vervanging zouden uit een spaarfonds kunnen komen. Het is dus zaak om zo'n fonds nu direct in te stellen.'
 

Provincie:
Tag(s):