dinsdag, 27. januari 2015 - 9:48

'Het ene hoortoestel is beter dan het andere'

Het ene hoortoestel is beter dan het andere
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De meeste mensen met een hoortoestel zijn hier tevreden over en vinden dat ze met het toestel een prettiger leven hebben. Bij gesprekken in grotere gezelschappen en in het verkeer werken de meeste toestellen echter niet optimaal.

Voor mensen met een hoortoestel is het belangrijk te weten wat voor ervaringen anderen ermee hebben om zelf het juiste toestel te kunnen kiezen. Daarvoor is een CQ-index Hoortoestellen ontwikkeld. Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) met deze vragenlijst komt naar voren dat gebruikers vinden dat het hoortoestel hun kwaliteit van leven heeft verbeterd. Gemiddeld geven ze hun hoortoestel een 7,3.

Het onderzoek laat ook een aantal belangrijke verbeterpunten zien. Zo hebben veel mensen minder goede ervaringen met hun hoortoestel tijdens het voeren van gesprekken, vooral in grotere gezelschappen. En ook het gebruik in het verkeer is niet optimaal, bijvoorbeeld door omgevingsgeluid en de wind. Kortom, er ligt een uitdaging voor fabrikanten om horen in complexe luistersituaties verder te verbeteren. Ook kan volgens velen het hoortoestel niet tegen vocht.

Verschillen tussen hoortoestellen

Daarnaast bleek dat ongeveer 1 op de 5 gebruikers (19%) liever een ander hoortoestel zou hebben gehad. De ervaringen met sommige merken en typen blijken beter dan met andere merken en typen. Voor gebruikers is dit belangrijk om te weten, omdat niet alle audiciens alle merken en typen hoortoestellen verkopen. De beoordelingsservice op de website www.hoorwijzer.nl is een manier om gegevens over alle verschillende hoortoestellen te verzamelen. De gegevens zijn voor iedereen op die website te zien bij ‘Zoek & kies’ en ‘Hoortoestellen’.

CQ-index

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) (thans onderdeel van de stichting Hoormij) nam in 2010 het initiatief voor de ontwikkeling van de CQ-index Hoortoestellen. Deze vragenlijst is een valide en betrouwbaar meetinstrument waarmee verschillen in ervaren kwaliteit tussen typen en merken hoortoestellen in kaart kunnen worden gebracht. Joop Beelen, directeur van Hoormij: “Wij zijn blij dat er ook voor hoortoestellen, net als voor audiciens en audiologische centra, nu een methode is ontwikkeld waarmee verantwoord in kaart kan worden gebracht welke ervaringen hoortoestelgebruikers hebben.

Deze ervaringen leveren meer inzicht in de kwaliteit(sverschillen) in de hoorzorg. Bovendien helpt het mensen bij het maken van keuzes, omdat ze deze gebruikersinformatie op onze website Hoorwijzer.nl kunnen raadplegen. Daarmee kunnen we als patiëntenorganisatie een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.”

Categorie:
Tag(s):