dinsdag, 13. januari 2015 - 15:58

Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Bouterse af

Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Bouterse af
Foto: SXC

De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek van Desi Bouterse, sinds 2010 president van Suriname, afgewezen. Bouterse werd in 1999 voor drugshandel veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Dit is het derde verzoek tot herziening van deze veroordeling.

De veroordeling is mede gebaseerd op verklaringen van een getuige. Deze getuige zou volgens de aanvraag nu zijn teruggekomen op zijn voor Bouterse belastende verklaringen. Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen. Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.
 
In de aanvraag wordt verder gesteld dat de veroordeling berust op onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal en worden twijfels opgeworpen over de integriteit van het politieonderzoek. Deze aannames zijn niet gemotiveerd. De Hoge Raad volstaat daarom met de vaststelling dat de rechter destijds bekend was met het dossier waarvan het politieonderzoek deel uitmaakt.
 
Andere ook nu weer aangedragen gronden voor herziening werden in de eerdere verzoeken al afgewezen.

 

Provincie: