vrijdag, 23. januari 2015 - 19:39 Update: 23-01-2015 19:51

Hormoon verstorende stof in kassabonnen

Hormoon verstorende stof in kassabonnen
Foto: Archief EHF
Bilthoven

Stoffen gemaakt uit plantaardige of dierlijke resten kunnen een alternatief zijn voor het gebruik van de stof bisfenol-A (BPA) in thermisch papier. Thermisch papier wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld kassabonnen. Enkele veelbelovende alternatieven ontbreken in het huidige voorstel aan de Europese Commissie om het gebruik van BPA terug te dringen.

Dit blijkt vrijdag uit een rapport dat Wageningen UR Food & Biobased Research heeft opgesteld in opdracht van het RIVM. BPA heeft een effect op het hormoonsysteem. De Nederlandse overheid wil de productie van veilige alternatieven die bovendien afkomstig zijn uit hernieuwbare grondstoffen stimuleren. Biomassa kan een dergelijke duurzame bron zijn. 

Voorbeeld

Alternatieven uit biomassa voor BPA in thermisch papier zijn derivaten van galluszuur, een bestanddeel van tannine. Tannine komt veel voor in de natuur en zit vooral in hout en vruchten. In opdracht van het RIVM hebben Wageningen UR-onderzoekers gekeken naar een door EU-lidstaat Frankrijk opgestelde analyse over alternatieven voor de stof BPA. Wageningen UR richtte zich op de beschikbaarheid en technische en economische haalbaarheid van de gepresenteerde alternatieven. Daarnaast is gekeken naar mogelijke andere alternatieven uit biomassa. 

Restrictievoorstel

Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van van een zogenaamd EU REACH restrictievoorstel voor BPA. Het voorstel behelst een verbod op het gebruik van BPA in thermisch papier, waaronder kassabonnen. Volgens Frankrijk, de indiener van het restrictievoorstel, zijn maatregelen noodzakelijk om de mogelijke risico’s voor de gezondheid van werknemers en consumenten te beheersen. 

Het RIVM heeft het Wageningen UR-rapport ingediend als belangrijke aanvullende informatie in de recente publieke consultatieronde over het BPA-restrictievoorstel. 

Categorie:
Provincie: