maandag, 23. maart 2015 - 9:41 Update: 23-03-2015 16:38

Huishoudelijke hulp kost door eigen bijdrage nog maar 5 euro per uur

foto van thuiszorg | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

De FNV is blij dat staatssecretaris Van Rijn de voorwaarden voor het gebruik van de huishoudelijke hulptoelage, de extra geld voor thuiszorg, gaat versoepelen.

Onlangs hebben thuiszorgmedewerkers hier nog actie voor gevoerd. Door de versoepeling gaat de eigen bijdrage die ouderen moeten betalen om extra uren thuiszorg te krijgen fors omlaag. In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen bijdrage van cliënten verlagen tot € 5 per uur. Zo wordt het financieel aantrekkelijk voor mensen om gebruik te maken van de toelage en huishoudelijke hulp te houden.

'Goede stap'

Deze versoepeling van voorwaarden komt niet uit de lucht vallen. Drie weken geleden bezetten thuiszorgmedewerkers van het failliete Pantein-Vivent drie dagen lang het gemeentehuis van Oss. Ze uitten hun onvrede over onder andere het verlies van uren en (20%) inkomen. Sindsdien voeren de FNV, werkgevers en het ministerie van VWS hier intensieve gesprekken over. De FNV vindt deze uitkomst een belangrijke stap in de goede richting die een oplossing in Oss, maar ook in andere gemeenten, dichterbij brengt. 

Tot op heden is er echter nog geen definitieve oplossing tussen partijen bereikt voor de voormalige medewerkers van Pantein-Vivent. Zij hebben nog geen garantie dat zij hun arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Aanstaande dinsdag komen de thuiszorgmedewerkers daarom weer bij elkaar om de balans op te maken en vervolgstappen te bespreken. Als het dan nog onduidelijk is, sluiten zij geen enkele actie uit.