woensdag, 25. maart 2015 - 11:11 Update: 25-03-2015 11:45

Huurders met betalingsachterstand minder vaak uit huis gezet

Huurders met betalingsachterstand minder vaak uit huis gezet
Foto: Archief EHF

In 2014 hebben woningcorporaties 5.900 keer tot huisuitzetting moeten overgaan. Dat was 15 procent minder dan in 2013. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 woningcorporaties, zo meldt Aedes, de vereniging van woningcorporaties woensdag op de site.

Het aantal huurders met betalingsachterstand blijft wel stijgen. Eind vorig jaar was de betalingsachterstand van huurders 350 miljoen euro. Rechters spraken ook vaker een ontruimingsbevel uit, maar de corporaties zetten minder huurders uit hun woningen.

In 2014 zijn 23.500 vonnissen uitgesproken. Deze leidden in 5.900 gevallen tot een huisuitzetting. Het aantal vonnissen steeg in 2014 licht, terwijl het aantal huisuitzettingen dus juist daalde. Woningcorporaties doen er - ook na een vonnis - nog veel aan om huisuitzetting te voorkomen. Uit de cijfers blijkt dat die inspanningen vaak iets opleveren. Daarbij is samenwerking met overheid en gemeenten belangrijk.

Een huisuitzetting is vrijwel altijd het gevolg van schulden bij verschillende partijen. Een belangrijke partij is de Nederlandse overheid zelf, omdat zowel de Belastingdienst als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ‘preferente schuldeisers’ zijn. Doordat hun vorderingen eerst betaald moeten worden, houdt een huurder soms geen geld meer over om de huur te betalen. Aedes stuurde daarover een brief naar de Tweede Kamer die op 25 maart 2015 praat over armoede en schulden.

Groepen

Niet alle woningcorporaties houden van huisuitzettingen bij om welk type huishouden het gaat. Als het type huishouden wel bekend is, zijn alleenstaanden tussen 30 en 60 jaar de grootste groep, gevolgd door alleenstaande jongeren tussen 18 en 30 jaar. In de meeste gevallen (77 procent) gaat het daarbij om mannen.

Voorkomen

Huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (85 procent). Andere redenen zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast. Uitzetting kan pas plaatsvinden na een uitspraak van de rechter. Na een gerechtelijk vonnis bij huurachterstand konden woningcorporaties in overleg met de huurders in zeven van de tien gevallen alsnog huisuitzetting voorkomen.

Categorie:
Tag(s):