vrijdag, 16. januari 2015 - 11:42 Update: 16-01-2015 17:02

In 2014 ruim 20% minder faillissementen als het jaar er voor

Een vijfde minder bedrijven failliet verklaard in 2014
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In december 2014 zijn 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 32 meer dan in november. De stijging is volledig toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in december.

Met het decembercijfer is ook het totaalcijfer voor 2014 bekend. In 2014 is voor 6 645 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) een faillissement uitgesproken. Dat is bijna 21 procent minder dan in 2013. Toen ging een recordaantal van 8 376 bedrijven failliet.

Dalende trend faillissementen sinds tweede helft 2013

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In december kwam het driemaandsgemiddelde uit op 515. Dat is ongeveer even hoog als in de vorige twee maanden. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt de laatste maanden op het laagste niveau sinds drie jaar.

Aanzienlijk minder faillissementen in 2014

Van de 360 duizend bedrijven (excl. eenmanszaken) die in 2014 actief waren in Nederland werden er dat jaar 6 645 failliet verklaard. Dat is bijna 21 procent minder dan in 2013. In vergelijking met 2008, het laatste jaar voor de financiële crisis, ligt het aantal faillissementen van bedrijven nog wel 73 procent hoger.
 
Het aantal faillissementen voor eenmanszaken daalde van 1 055 naar 975, ofwel een daling van 8 procent. Ten slotte zijn 2 035 particulieren failliet gegaan in 2014. Dat is een derde minder dan in 2013. Het totaal aantal faillissementen van bedrijven, eenmanszaken en personen komt daarmee in 2014 uit op 9 655.

Categorie:
Tag(s):