maandag, 9. februari 2015 - 9:03 Update: 09-02-2015 11:02

Industrie produceert in december 2014 minder dan jaar eerder

CBS: Industrie produceert in december minder dan jaar eerder
Foto: Archief EHF
Den Haag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,8 procent lager dan in december 2013, zo maakt CBS vandaag bekend. Met het decembercijfer is ook het jaarcijfer bekend. In 2014 produceerde de industrie 1,1 procent meer dan in 2013.

Elektrische apparaten en transportmiddelenindustrie grootste productiestijging

De productie van de elektrische apparatenindustrie in december was ruim 11 procent hoger dan in december 2013. De transportmiddelen- en de farmaceutische industrie produceerden respectievelijk bijna 7 en 5 procent meer. Ook de productie van de voedingsmiddelenindustrie lag hoger dan een jaar eerder.

Daarentegen was de productie van de chemische industrie 11 procent lager dan in december 2013. Ook de machine-, metaalproducten- en aardolieproductenindustrie produceerden minder. De genoemde bedrijfsklassen zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Op korte termijn relatief sterke fluctuaties

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van november op december 2014 steeg de productie marginaal. 

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. In februari 2014 werd het hoogste niveau van 2014 bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen. Het productieniveau was in december 3 procent lager dan in februari.  

Stemming Nederlandse fabrikanten in januari iets minder positief

De stemming onder de ondernemers in de industrie was afgelopen januari iets minder positief dan een maand eerder. Dat komt doordat ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie. De industriële ondernemers in Duitsland  zijn daarentegen in januari wat positiever geworden. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

 

 

 

Categorie: