dinsdag, 31. maart 2015 - 9:31

Inspectie SZW beboet leidinggevenden

Grote controleactie uitzendbranche door Belastingdienst en Inspectie SZW
Foto: Archief EHF
Den Haag

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen het bedrijf.

In deze gevallen krijgt dus niet alleen het bedrijf een boete. Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt € 68.000,-. In totaal is ruim € 433.000,- aan boetes opgelegd.

Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is bekend. Bij overtredingen krijgt het bedrijf (de rechtsvorm) de boete. De Inspectie SZW kan echter ook diegene die in het bedrijf feitelijk leiding geeft , een boete geven. Het gaat dan om het verwijt dat de feitelijk leidinggevende persoonlijk kan worden gemaakt. 

Sinds 2013 heeft de Inspectie 25 maal een boete gegeven aan feitelijk leidinggevenden. De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden. De hoogte van de boete voor de leidinggevende is in principe 50% van de boete die het bedrijf krijgt.

Provincie:
Tag(s):