donderdag, 2. april 2015 - 20:22 Update: 02-04-2015 22:11

Kabinet volgt alle aanbevelingen bevingsrapport OVV op

Alle aanbevelingen in bevingsrapport OVV door kabinet opgevolgd
Foto: RVD
Den Haag/Groningen

Alle aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft gedaan in haar rapport over de risico’s van aardbevingen in Groningen worden door het kabinet opgevolgd.

Dit staat in de kabinetsreactie die minister Kamp van Economische Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In deze reactie onderschrijft het kabinet de conclusies van de Raad en geeft zij aan op welke wijze concrete invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen. Borging van het veiligheidsbelang, meer inspraak voor de bewoners en het wettelijk en organisatorisch versterken van de onafhankelijkheid van het toezicht staan daarbij centraal.

Minister Kamp: ‘Het kabinet erkent en betreurt ten zeerste dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers. Om dit in de toekomst te voorkomen doet de OVV heldere aanbevelingen. Deze moeten ertoe leiden dat het veiligheidsbelang in de besluitvorming zwaarder gaat wegen en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners wordt verbeterd’. 

‘Het kabinet neemt de aanbevelingen over en zal de benodigde maatregelen nemen om er spoedig invulling aan te geven. Daarnaast wordt het onafhankelijk toezicht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de wet vastgelegd’, aldus Kamp.

Kamp wijst erop dat deze maatregelen bovenop het pakket aan maatregelen komen dat momenteel in Groningen wordt uitgevoerd, zoals het terugbrengen van de gaswinning en het versterken en verbeteren van duizenden huizen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):