maandag, 2. maart 2015 - 19:06 Update: 04-03-2015 7:57

Kamp neemt niet eerder dan 1 juli een besluit over de gaswinning

Foto van Henk Kamp | RVD
Foto: RVD
Den Haag/Groningen

Minister Kamp van Economische Zaken neemt niet eerder dan 1 juli 2015 een besluit over de gaswinning voor 2015. dit bleek dinsdagavond tijdens het gaswinningsdebat in de Tweede Kamer. Het kabinet neemt later een besluit over de gaswinning in 2016.

Het kabinet erkent en betreurt dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers. Dit liet minister Kamp van Economische Zaken maandag in Groningen namens het kabinet weten. De bewindsman reageerde daarmee op de hoofdconclusie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aardbevingsrisico's in Groningen.

"Het kabinet is zich er sterk van bewust dat veel mensen in Groningen en ook de Groningse samenleving als geheel voortdurend en indringend geconfronteerd worden met de effecten van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Wat zich afspeelt in Groningen raakt mij diep. Ik ben doordrongen van de ernst van de problematiek en voel mij er verantwoordelijk voor dat de benodigde maatregelen worden genomen", aldus de bewindsman. "Uiteindelijk gaat het om de veiligheid en ik erken dat alle betrokkenen bij de gaswinning - en zeker ook het ministerie van Economische Zaken - meer aandacht hadden moeten hebben voor de veiligheid van de Groningse burgers. Dat dit zo is gegaan betreur ik.

Het spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden. De veiligheid staat nu voorop en ik zal er alles aan doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om vragen te realiseren."

Lees alles over:
Provincie: