maandag, 13. april 2015 - 13:36 Update: 13-04-2015 14:37

'Kilometerheffing gunstig maar lastig uitvoerbaar'

CPB:Kilometerheffing gunstig voor welvaart maar lastig uitvoerbaar
Foto: Archief EHF
Den Haag

Kilometerheffing op drukke wegen in de spits is gunstig voor de welvaart, maar lastig uitvoerbaar. Dit concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de maandag verschenen studie Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s.

Een eenvoudiger opgezette spitsheffing, die zich beperkt tot de hoofdwegen in de Randstad, delen van Noord-Brabant en Gelderland is maatschappelijk minder rendabel. Een vaste heffing voor alle gereden kilometers wordt pas maatschappelijk rendabel als de congestie meer dan twee keer zo hoog is als nu. Het gaat om welvaart in brede zin waar alle zaken die mensen belangrijk vinden zijn meegenomen, ook milieu en verkeersveiligheid.

Een kilometerheffing van 11 cent/km voor personenauto’s op drukke wegen in de spits is maatschappelijk rendabel, zowel bij hoge als lage economische groei. De uitvoerbaarheid van deze zogeheten congestieheffing is echter een zorgpunt. 

Alleen drukke wegvakken beprijzen is verwarrend voor de weggebruiker, die vaak niet weet welke wegen nu met of zonder heffing zijn. Verder zouden de kosten kunnen stijgen door privacy- en fraudeproblemen die hier niet zijn onderzocht. Dat geldt overigens voor alle varianten die in de studie zijn onderzocht.

Categorie:
Provincie: