vrijdag, 17. april 2015 - 9:06 Update: 18-04-2015 11:35

Kinderombudsman: Toegang tot jeugdhulp nog niet goed genoeg georganiseerd

Kinderombudsman: de jeugdhulp is één grote proeftuin
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog een grote proeftuin is.

Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden gelukkig weinig last van de veranderingen. Maar de Kinderombudsman is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben. De Kinderombudsman constateert dat de toegang tot de jeugdhulp nog niet goed genoeg is georganiseerd en hij is bang dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn.

Sinds 1 januari is de jeugdhulp een taak van gemeenten. De Kinderombudsman constateert in een onderzoek naar de jeugdhulp dat vrijdag is gepubliceerd dat gemeenten nog erg druk zijn met het op orde brengen van de eigen organisatie.  De meeste gemeenten hebben de toegang tot de jeugdhulp belegd bij een wijkteam. Veel wijkteams zijn nog niet goed georganiseerd.

Er is onduidelijkheid over de taken, bevoegdheden en aanpak. Wijkteams hebben nog niet overal de noodzakelijke deskundigheid in huis, zoals de expertise voor het zorgvuldig schrijven van een verzoek tot onderzoek voor de Raad voor de Kinderbescherming of het herkennen van signalen van kindermishandeling.

Provincie: