maandag, 19. januari 2015 - 11:00 Update: 19-01-2015 13:12

Koenders:'diep triest dat hij en vijf anderen ter dood zijn gebracht'

Bert Koenders
Foto: RVD
Den Haag

‘Nederland veroordeelt de executie van de heer Ang in Indonesië. Het is diep triest dat hij en vijf anderen ter dood zijn gebracht. Ik leef mee met hun families, voor wie dit na jaren van onzekerheid een dramatische afloop is.’ Zo reageert minister Koenders (Buitenlandse Zaken) op het voltrekken van het vonnis van zes wegens drugshandel ter dood veroordeelden in Indonesië, onder wie de Nederlander Ang Kiem Soei.

‘Het doodvonnis van de Nederlander was de afgelopen jaren een terugkerend agendapunt bij gesprekken van Nederlandse vertegenwoordigers met hun Indonesische collega’s’, zegt de minister. ‘De regering heeft alle mogelijke middelen ingezet om de Indonesische autoriteiten ertoe te bewegen de executie af te gelasten, juridisch, diplomatiek en politiek, bilateraal en in Europees verband. Tot op het hoogste niveau is er alles aan gedaan de voltrekking te voorkomen', stelt Koenders.

'Zijne Majesteit de Koning heeft daartoe contact opgenomen met de Indonesische president Widodo. Ook is er intensief contact geweest op politiek niveau. Minister-president Rutte heeft een brief geschreven aan president Widodo en ik heb herhaaldelijk met mijn Indonesische collega gesproken. De Nederlandse ambassade in Jakarta heeft contact en samenwerking gezocht met landen die ook burgers op de lijst van te executeren personen hebben', schrijft Koenders.

'Zelf heb ik met een aantal collega’s uit die landen gesproken. Ook heb ik deze week een speciaal gezant naar Indonesië gestuurd om de executie van de heer Ang bij de autoriteiten aan te kaarten. Daarnaast heeft de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Mogherini op initiatief van Nederland een verklaring uitgegeven, die de doodstraf, en in het bijzonder de aangekondigde executie van een Nederlandse burger, veroordeelde', schrijft Koenders.

'De Nederlandse ambassade in Jakarta en mijn ministerie in Den Haag hebben zich voortdurend en onvermoeibaar ingezet om deze executie te voorkomen. Dat dit alles niet tot een positief resultaat heeft geleid, is tragisch en zeer teleurstellend. In reactie hierop heb ik de Nederlandse ambassadeur in Jakarta voor overleg tijdelijk teruggeroepen naar Nederland en heb ik de Tijdelijk Zaakgelastigde van Indonesië in Nederland voor tekst en uitleg ontboden op het ministerie', schrijft Koenders.

'Ik heb de Tweede Kamer over de zaak geïnformeerd. Nederland is en blijft principieel tegen de doodstraf en de uitvoering ervan. Het is een wrede en onmenselijke straf, die staat voor een onacceptabele ontkenning van menselijke waardigheid en integriteit. Nederland zal zich blijven inzetten voor het tegengaan van de doodstraf, in Indonesië en overal ter wereld', aldus Koenders.