donderdag, 26. maart 2015 - 20:18 Update: 27-03-2015 8:54

Kritiek op versnelde verhoging AOW-leeftijd

Foto van gepensioneerden in bootje | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

De Tweede Kamer stemde vandaag met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van onder andere VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de SGP steunen het voorstel.

De staatssecretaris stemde in met een verlenging en verruiming van de overbruggingsregeling. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Vakbonden

De vakbonden zijn tegen. Zij vinden dat een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd de problemen op de arbeidsmarkt vergroot in een tijd van hoge werkloosheid. ''Daarnaast zadelt het een grote groep mensen op met een extra AOW-gat''. FNV en CNV willen dat dit kabinet nu eerst de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder oudere werknemers aanpakt.

Provincie:
Tag(s):