dinsdag, 10. maart 2015 - 12:22 Update: 10-03-2015 13:38

Landingsbaan Soesterberg gesloten vanwege broedende veldleeuweriken

vogel broed
Foto: Herman van den Bijtel
Soesterberg

De veldleeuweriken zijn geland om te broeden op de open vlakte langs de landingsbaan van Park Vliegbasis Soesterberg.

Om deze vogels de rust te geven die zij daarvoor nodig hebben, sluit Utrechts Landschap de landingsbaan af tussen 15 maart en 15 augustus. Fietsers en wandelaars kunnen in die periode geen gebruik maken van de voormalige landingsbaan. 

Langs de landingsbaan broedt ieder jaar een populatie van 130 tot 160 veldleeuweriken. Deze vogels komen op maar weinig plekken in Nederland tot broeden en zijn zeer gevoelig voor verstoring. De vogel wordt jaarrond beschermd door de Flora- en Faunawet. Om de veldleeuweriken tijdens het broedseizoen rust te geven, sluiten we de landingsbaan af. 

Provincie:
Tag(s):