dinsdag, 7. april 2015 - 14:35 Update: 07-04-2015 22:12

Leverancier grondstof mosterdgas moet Iraakse burgers schadevergoeding betalen

Leverancier van grondstof voor mosterdgas moet schadevergoeding betalen aan slachtoffers
Den Haag

Het Gerechtshof Den Haag heeft dindag in hoger beroep bepaald dat een leverancier van mosterdgas aan Saddam Hussein schadevergoeding moet betalen aan een aantal burgers uit Irak en Iran.

Deze burgers zijn in de jaren 1987 en 1988 slachtoffer geworden van aanvallen met mosterdgas door het regime van Saddam Hussein. Het hof rekent het de man aan dat hij een belangrijke grondstof, TDG, voor de productie van mosterdgas aan dat regime heeft geleverd. Dit terwijl hij wist waarvoor het gebruikt zou worden.

In 1987 en 1988 heeft het Iraakse regime onder leiding van Saddam Hussein aanvallen met mosterdgas uitgevoerd op steden in Irak en Iran. Daardoor hebben burgers in Irak en Iran ernstige schade, waaronder gezondheidsschade, opgelopen.

De leverancier van mosterdgas is strafrechtelijk vervolgd. Het Haagse hof heeft hem al in 2007 tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld wegens de levering van TDG aan het regime van Saddam Hussein. Slachtoffers hebben een civiele zaak tegen de leverancier aangespannen.

De Rechtbank Den Haag had hem veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan slachtoffers uit Iran en Irak. Het hof heeft dat vonnis nu in hoger beroep bekrachtigd.