woensdag, 22. april 2015 - 21:58 Update: 22-04-2015 22:05

LTFO-baas betreurt MH17-uitspraken professor

LTFO-baas betreurt MH17-uitspraken professor
Foto: Min. van Defensie
Hilversum

Het hoofd van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), Arie de Bruijn, distantieert zich van de handelwijze van één van zijn teamleden, prof. dr. G. Maat.

Die blijkt tijdens een open toegankelijke bijeenkomst van medische studenten gevoelige informatie over vlucht MH17 te hebben besproken en getoond. 'We betreuren het zeer als hierdoor nabestaanden zijn gekwetst.'

De patholoog-anatoom Maat maakt als extern deskundige deel uit van het LTFO, in de rol van antropoloog. Hij heeft zeer veel ervaring, zo bracht hij zijn expertise eerder al in bij LTFO-onderzoeken rond de tsunami en de vliegramp bij Tripoli.

Vakinhoudelijk

Met externe deskundigen bij het LTFO worden afspraken gemaakt over het delen van informatie met derden. Toelaatbaar is dat LTFO-leden met vakgenoten vanuit professioneel perspectief informatie delen over vakinhoudelijke kwesties. Zij dienen zich echter te onthouden van uitspraken over zaken die buiten de eigen expertise liggen. Dit is ook ten tijde van het huidige onderzoek naar MH17 stellig benadrukt.

Ernstig

Dat professor Maat tijdens een lezing voor studenten medische en forensische wetenschappen uitspraken deed over het onderzoek naar MH17 die speculatief, onjuist en gedeeltelijk zelfs buiten zijn terrein van expertise liggen, is zeer ernstig. Zoals ook het tonen van geheim beeldmateriaal als ontoelaatbaar wordt beoordeeld. De heer Maat heeft inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden.

Reactie

In een reactie zegt de heer Maat: 'De afgelopen periode heb ik een aantal lezingen gehouden over het identificatieproces rond MH17. Die waren bedoeld voor studenten medische en forensische wetenschappen, maar zijn uiteindelijk ook door anderen bezocht. Dat heb ik mij niet gerealiseerd. Daarnaast heb ik in deze lezingen uitspraken gedaan over zaken die niet tot mijn vakgebied behoren. Dat had ik niet moeten doen. Inmiddels is gebleken dat een aantal van deze uitspraken feitelijk onjuist is.'

Gesprek

Het spijt professor Maat zeer dat hij hiermee mogelijk nabestaanden heeft gekwetst of onnodig heeft gegriefd. 'Dat is nooit mijn intentie geweest. Juist al mijn werk, kennis en ervaring heb ik de afgelopen maanden ingezet voor de nabestaanden om tot een identificatie van hun dierbaren te komen.'

Er volgt nog een gesprek tussen de LTFO-leiding en professor Maat over verdere samenwerking.

Blik op 112:
Tag(s):