dinsdag, 7. april 2015 - 17:58

MCL erkend als MS-centrum

MCL erkend als MS-centrum
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is erkend als Noordelijk MS-behandelcentrum. De erkenning is verleend door het Nationaal MS-fonds. Het MCL is het enige ziekenhuis in de noordelijke provincies dat deze erkenning heeft gekregen voor de behandeling van MS (Multiple Sclerose).

Voor het verkrijgen van deze erkenning hanteert het Nationaal MS-fonds een groot aantal criteria. Het MCL voldoet er ruimschoots aan.

Het MS-team binnen het MCL bestaat uit twee neurologen, een verpleegkundig specialist en vier gespecialiseerd verpleegkundigen, en wordt zo nodig aangevuld met andere disciplines, zoals een psycholoog, medisch maatschappelijk werk, revalidatiegeneeskunde en urologie. Het team komt met grote regelmaat bij elkaar; patiënten worden in het team besproken. Binnen de provincie wordt samengewerkt met alle mogelijke hulpverleners die zich met MS bezig houden.

Naast behandeling en begeleiding van MS-patiënten vindt in het MCL wetenschappelijk onderzoek plaats naar aspecten van de ziekte. De teamleden zijn ook (landelijk) actief in het geven van onderwijs (zoals symposia) en het verzorgen van lezingen over de aandoening.

Een erkend MS-centrum moet ook de autonomie van de patiënt erkennen. Het MCL sluit daar bij aan door een digitaal volgsysteem. Langs die weg kan de patiënt actief zélf aangeven tegen welke problemen hij/zij aanloopt of welke vragen hij/zij heeft. Dit wordt dan besproken worden op het controleconsult.

Onderdeel van de certificering is dat het MCL actief deelneemt aan een informatiecentrum MS, patiëntenbijeenkomsten en wetenschappelijk onderzoek. Dat sluit naadloos aan bij de praktijk die het MS-team in het MCL nu al volgt.

'We zijn blij met de certificering,' aldus dr,. E.A.C Beenakker en dr. L.G.F. Sinnige, MS-neurologen van het MCL. 'Het geeft aan dat we op het gebied van de zorg rond MS de kwaliteit goed geborgd hebben. De erkenning van het MS-fonds is een bekroning daarvan, en zéker een stimulans om ons werk voor MS-patiënten op dezelfde voet, en waar het kan nóg beter voort te zetten.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):
MS, MCL