woensdag, 15. april 2015 - 10:24 Update: 15-04-2015 17:31

'Medisch experiment met psychiatrische patiënten niet volgens protocol'

pillen, midicijn, adhd
Foto: Archief FBF
Hilversum

Verpleegkundigen van GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo vinden dat er grote fouten zijn gemaakt bij een wetenschappelijk medisch experiment met psychiatrische patiënten die ernstige psychoses hebben. Dat blijkt uit een dossier dat het onderzoeksprogramma ZEMBLA in handen heeft.

Hierin staat onder meer dat volgens een interne klokkenluider 22 van de 52 proefpersonen nooit hadden mogen deelnemen aan het experiment. Het onderzoeksprotocol is daarmee door de kliniek geschonden. Pas een jaar na het begin van het onderzoek zijn, op aandringen van de klokkenluider, familieleden van de proefpersonen door de kliniek op de hoogte gesteld over het experiment.

Ontslag voor klokkenluider

De klokkenluider die deze zaken aan de Raad van Bestuur van GGZ NHN heeft gemeld, is ontslagen. Zij heeft, op straffe van een hoge boete, een spreekverbod opgelegd gekregen.

Het medisch experiment van GGZ NHN is begonnen in augustus 2013 en richt zich op de medicijnencombinatie clozapine en memantine. Clozapine is een antipsychoticum dat wordt gebruikt bij ernstig psychotische patiënten.

Memantine wordt gebruikt bij de ziekte van Alzheimer, om geheugenverlies tegen te gaan. GGZ NHN hoopt dat de toevoeging van memantine positieve effecten laat zien bij psychiatrische patiënten die onvoldoende baat hebben bij het gebruik van clozapine. Daarnaast moet het experiment uitwijzen of deze combinatie van medicijnen veilig is.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):