donderdag, 9. april 2015 - 17:03

Meer lokaal maatwerk bij gemeentelijke belastingen op woningen en ingezetenen

Meer lokaal maatwerk bij gemeentelijke belastingen op woningen en ingezetenen
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Door het verlagen van loon- en inkomstenbelasting, kunnen de gemeentebelasting via onroerendezaakbelasting of een ingezetenenheffing extra geld innen bij de belastingbetaler. Volgens een studie van het Centraal Planbureau (CPB) zou dit extra banen scheppen bij gemeenten.

Daarnaast  bevordert een doelmatige afweging van baten en lasten door de lokale inwoners. Ook prikkelt het de gemeente voorzieningen aan te bieden die tegemoet komen aan de wensen van de lokale bevolking. Gemeentelijke investeringen vloeien dan namelijk terug in de gemeentekas in de vorm van een hogere belastingopbrengst.

Daarentegen geldt dat voor voorzieningen waarvan iedere inwoner van de gemeente in gelijke mate  profiteert, financiering door middel van een ingezetenenheffing de doelmatigheid bevordert. Elke gebruiker draagt dan immers evenredig bij aan de totstandkoming van lokale goederen en diensten. Bij grote verschillen in WOZ-waarde binnen een gemeente die niet voortvloeien uit de nabijheid van voorzieningen, ligt deze grondslag ook meer voor de hand.

Categorie: