donderdag, 9. april 2015 - 21:34 Update: 10-04-2015 15:51

Meer personeel ingezet tegen agressie bij NS

Vakbonden, OR en NS eens over uitwerking agressie-afspraken
Amsterdam

Vakbonden, OR en NS hebben donderdag de afspraken van 11 maart, die zijn gemaakt om agressie in treinen en op stations tegen te gaan, nader ingevuld. Deze afspraken zijn concreter gemaakt, waar het gaat om het inzetten van extra personeel op treinen waar agressie meer dan gemiddeld voorkomt. Dit heeft FNV Spoor op de website gemeld.

Met de maatregelen moet zowel de daadwerkelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving van medewerkers en reizigers verder worden vergroot. Zo komt er meer personeel op late treinen en extra toegangscontroles op de stations.

Dubbele bemensing na 22.00 uur

In de huidige situatie is er op veel treinen in het weekend al sprake van twee NS-medewerkers op late treinen. Deze zogenoemde ‘dubbele bemensing’ wordt nu gefaseerd doorgevoerd op nachttreinen die nog geen dubbele bemensing kennen, op specifieke treinen op zondagochtend (vanwege terugkerend uitgaanspubliek), op donderdagavond (veel uitgaanspubliek), op zaterdagavond en in een later stadium ook op vrijdagavond. Het plan is dit in de toekomst verder uit te breiden. 

Tijdelijke extra toegangscontroles

In aanvulling hierop huurt NS op korte termijn extra beveiligers in voor meer toegangscontroles op stations. In totaal gaat het om meer dan 100 beveiligers. Door de combinatie van het versneld sluiten van poortjes; een permanente politievoorziening op de 20 grote stations met echte stationsagenten; nog meer informatie-uitwisseling met politie; aanpak van notoire overlastgevers; de versnelde invoering van het stationsverbod en extra camera’s op de kleinere stations ligt er een gedegen pakket om agressie verder terug te dringen.

Provincie:
Tag(s):