vrijdag, 6. maart 2015 - 14:48 Update: 06-03-2015 16:46

Militairen krijgen 0,8% loonsverhoging in Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015

Vakbonden en overheid eens over 0,8% loonsverhoging militairen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Er is een eerste akkoord bereikt over een loonsverhoging van 0,8 procent tussen de vakbonden en de minister van Defensie. ‘Hiermee is een eerste stap gezet naar een Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015’, meldt de FNV vrijdag.

Er ligt een 1e deelresultaat dat ter beoordeling aan de leden wordt voorgelegd. In het akkoord wordt uitgegaan van het verhogen van het loon met 0,8 procent. Dit geld is beschikbaar gekomen door de versobering van de pensioenen per 1 januari 2015. 

Dit resultaat sluit dus niet aan op het einde van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord. Verder is er een oplossing voor het AOW-gat voor militair en burgerpersoneel. 

Onjuist

‘De minister van Financiën stelde donderdagavond 5 maart in het TV-programma Pauw onjuist dat er al sprake zou zijn van een nieuw afgesloten 'cao' binnen Defensie. Als de minister bedoeld heeft dat zij dit deelresultaat snel wil aanvullen met een stevige positieve loonontwikkeling kunnen wij daar mee leven. Maar dan zal hij snel met geld over de brug moeten komen. Zo niet dan versterkt het kabinet hierdoor het eerder genoemde wantrouwen en zet daardoor het overleg over arbeidsvoorwaarden binnen de sector Defensie op scherp’, aldus de FNV.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):