maandag, 12. januari 2015 - 16:56 Update: 12-01-2015 19:59

Mogelijk miljoenenfraude bij uitzendbranche

Grote controleactie uitzendbranche door Belastingdienst en Inspectie SZW
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Vorige week dinsdag en woensdag is op diverse locaties in Amsterdam, Lijnden en Haarlem gecontroleerd bij uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en bij een aantal opdrachtgevers. Dit heeft het ministerie van Financiën maandag bekendgemaakt.

'Bij de controles waren onder andere de Belastingdienst en de Inspectie SZW betrokken', aldus het ministerie.

Uit vooronderzoek bleek dat de betrokken uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven mogelijk verschillende vormen van fraude pleegden. Zo zouden niet alle gewerkte uren worden verantwoord in de boekhouding. Ook is er mogelijk sprake van overtredingen Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en uitkeringsfraude. De mogelijke fraude wordt op dit moment geschat op vijf miljoen euro.

Het onderzoek vond plaats op verschillende locaties bij drie uitzendbureaus, zeven schoonmaakbedrijven en acht hotels. Tijdens de controledag zijn overtredingen geconstateerd van de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon. Ook zijn er signalen van uitbuiting naar voren gekomen die verder worden uitgezocht. Drie vreemdelingen zijn in bewaring gegaan. De politie heeft een persoon meegenomen die gesignaleerd stond. Verder zijn er zeven werknemers aangetroffen die een uitkering hebben. Tijdens de actie heeft de Belastingdienst beslag gelegd op banktegoeden en tegoeden bij opdrachtgevers.

In Nederland werken diverse instanties samen in de aanpak van malafide uitzendbureaus. Bij deze controles waren de Belastingdienst, de Inspectie SZW, het UWV, Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, Politie en de Vreemdelingenpolitie betrokken.