dinsdag, 17. maart 2015 - 14:58

Museum mocht 'plasdreiger' weren

Museum mocht 'plasdreiger' weren
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het Stedelijk Museum heeft kunstschilder Van Koningsbruggen terecht de toegang ontzegd. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag beslist. Van Koningsbruggen wilde toegang tot het museum via de rechter afdwingen. Bij de heropening van het museum in 2012 ontving Van Koningsbruggen geen uitnodiging voor de opening bestemd voor deelnemende kunstenaars.

Het museum heeft in het verleden diverse werken van de kunstenaar aangekocht. Van Koningsbruggen stuurde vervolgens e-mails waarin hij dreigde kunstwerken in het Stedelijk Museum onder te plassen. De rechter besliste dat het museum terecht het risico niet heeft willen nemen dat werken daadwerkelijk door Van Koningsbruggen zouden worden beschadigd. Dat het Stedelijk Museum bij haar risico-inschatting tevens het strafrechtelijk verleden van Van Koningsbruggen heeft betrokken acht de voorzieningenrechter begrijpelijk. Uit de veroordeling van Van Koningsbruggen in 2007 komt immers naar voren dat hij gezien zijn persoonlijkheid impulsief kan handelen en in staat is aanzienlijke

Provincie: